Analfabetisme?

Nederland kent ongeveer 250.000 mensen die niet kunnen lezen en schrijven

en het lijkt er op dat daaronder ook enige tuinders/sters van onze vereniging bevinden of als dat niet zo is leden die zich van onze reglementen niets aantrekken.

Dat is een kwalijke zaak!!!

Met enige regelmaat worden er opstallen geplaatst, zonder dat daarvoor een aanvraag is ingediend en dus geen goedkeuring voor is verleend.
Deze leden kunnen er op rekenen dat hun bouwsels zonder pardon dienen te worden verwijderd hetgeen extra kosten voor deze leden betekent. Bovendien bezorgt u de betreffende commissieleden en uw bestuur extra werk maar ook het risico dat u het lidmaatschap kan worden ontzegd.

We vormen samen een vereniging en laten we dan ook samen werken om het tuinplezier voor ieder prettig te houden.

We rekenen op uw gewaardeerde medewerking.

Namens het bestuur.

 

Henk Maas