Bouw/adviescommissie Bickershof

Advies/controle Karel Hoogkamp  tuin 101
Advies/controle Piet Steijn            tuin 107
Advies/controle Bill Smit               tuin 122
Advies/controle Bertus Smit         tuin 20
Secretariaat:       Mevr. Sinie v/d Heijden  tuin 115
Voorzitter:           Hans van Bennekom bennekomvanhans6@gmail.com

 

Voor vragen inzake bouwvergunningen kunt u zich bij bovengenoemde adviseurs melden of uw vraag indienen via e-mailadres info@volktuinverenigingtig.nl bij bovengenoemde commissie.

 

Indien u een bouwaanvraag hebt voor een huisje, kas, pergola etc. dient u een duidelijke tekening, met vermelding van de juiste afmetingen, de te gebruiken materialen, kleuren, etc. In te dienen via e-mailadres: info@volktuinverenigingtig.nl

 

Pas na verkregen schriftelijke vergunning/toestemming van de bouwcommissie mag er met de bouw worden aangevangen.

 

Bestuur TIG