Tuincontrole 2019

Aan alle medetuinders,

 

Om voor het hele tuincomplex een fris en uitnodigend karakter te waarborgen, zijn in het huishoudelijk reglement en op de diverse jaarvergaderingen regels neergelegd waaraan een tuin het hele jaar moet voldoen. Om hier een beetje zicht op te houden is er een tuincontrolecommissie die 1x per maand haar taak uitoefent. Het is bepaald niet de bedoeling dat u als tuinder wacht tot de controle plaatsvindt. Voor dit frisse en uitnodigende karakter is een continue actieve houding van iedere tuinder belangrijk. Wacht dus aub niet op de controle.

 

De controle richt zich, evenals voorgaande jaren, vooral op:

 –           de haag mag tussen 1,40 en 1,60 hoog zijn, en maximaal 25 cm breed, gemeten vanuit het hart;

–           geen opslag van diverse spullen onder de haag, geen planten die een belemmering vormen voor de groei  van de haag;

–           de paden moeten vrij zijn: geen plantenbakken e.d. op het pad.

–           grindpad onkruidvrij houden, geen groei vanuit de border over het grindpad;

–           border 2m diep over de breedte van de tuin en een diversiteit aan planten in de border;

–           algemene indruk van de tuin (netjes, niet rommelig, onkruidvrij);

–           tuinnummers moeten goed zichtbaar zijn bij het toegangspad;

–           geen bamboe, tenzij in een afgesloten container.

–           de maximale bebouwing en verharding (kunstgras, snippers, tegels etc) van de tuin mag niet meer dan 40% bedragen. De kweekkas wordt niet beschouwd als verharding.

 

Elke eerste zaterdag van de maand, ingaande begin april t/m begin september, zullen de resultaten gepubliceerd worden op de borden en de website. De controle zal plaatsvinden in de week die daar aan vooraf gaat.

 

Mocht onverhoopt een tuin 2x achtereen voor hetzelfde op de publicatielijst vermeld worden, dan zal dit worden overgedragen aan het bestuur. Het bestuur zal dan een schriftelijke waarschuwing geven met een boete. Mocht dit, wederom onverhoopt, voor de derde keer gebeuren, dan volgt een extra boete, en een uitnodiging voor toelichting/verweer aan het bestuur.

 

Wij, de controleurs, hopen dat op deze wijze het tuincomplex een fris en uitnodigend karakter zal houden.