Informatie stemmen t.b.v. ledenraadpleging 18 juli 2020.

Geachte leden van T.I.G.,

 

In de bijlage een belangrijke mededeling van het bestuur.

Uitnodiging stemmen 18 juli 2020

TIG Alg. jaarvergadering 2020

Tevens, voor uw gemak, een kopie van het jaarverslag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Algmeen Bestuur

Vereniging van Amateurtuinders “Tot Ieders Genoegen”

Noorddorperweg 20

1968 LN Heemskerk