Bickershof

   Tot Ieders Genoegen

Bickershof

Complex ‘Bickershof’ is sinds 28-12-1994 in eigendom gekomen van de vereniging, na een besluit van de Algemene Ledenvergadering van 03-05-1993, waarin een ruime 2/3 meerderheid besloot tot het verwerven van de gronden van de vereniging.

‘Bickershof’ met een oppervlakte van ca. 6 hectare telt 140 tuinen en hebben een oppervlakte van ca. 300 m².

In individuele gevallen wordt het toegestaan dat een tuin wordt gesplist, waardoor het werkelijke aantal iets hoger ligt.

.