Het Noorderlicht

   Tot Ieders Genoegen

Beste Leden.

Openingstijden “Noorderlicht”

De BAR is al een tijdje om 14:00 uur dicht

We proberen binnenkort weer open te zijn tot 16:00 uur

Mocht u ons hierbij willen helpen om vanaf 13:00 uur tot 16:00 uur in de bar te staan,

Dan ben U zeer welkom. meld dit in de bar of mail mij

U kan vrijgesteld worden voor algemeen werk

Met vriendelijke groet de beheerder

Evert Hage mail: noorderlicht@volkstuinverenigingtig.nl

Het Noorderlicht is weer open vanaf 29 januari!

elke zaterdag van 10:00 tot 14:00 uur

en

elke dinsdag van 10:00 tot 11:00 uur