Nieuws uit de Akermaat

   Tot Ieders Genoegen

Jaarvergadering van complex Akermaat zal plaats vinden op 29 maart as in het verenigingsgebouw

“het Noorderlicht” om 19:30.

De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Het bestuur rekent op uw aanwezigheid!